Referanslar

Referanslarımız aşağıda Ülke / Tarih / Konu / Poziyon olarak listelenmiştir.

Konu: Çankırı Belediyesi için demiryolu açık hava müzesi fizibilite etüdü hazırlanması

Poziyon: Proje Yöneticisi

Konu: IRIS sertifikası ve süreç optimizasyonu, Ankara’daki yüksek hızlı tren atölyesinin IRIS sertifikası için teknik danışmanlık (EBRD KOBİ Projesi)

Konu: Samsun-Kalın demiryolu hattı (400km) IPA fonu kapsamında 402/2013/AT ve EN 50126, 50128 çerçevesinde bağımsız emniyet değerlendirmesi ve TSI PRM, TSI SRT, TSI INF sertifikasyon danışmanlığı

Konu: Yalın üretim, FTA/FMEA, FAI, IRIS sertifikasyonu için danışmanlık (EBRD SME finans kaynaklı)

Konu: Yalın üretim, tedarik zinciri analizi ve lokomotif bakım sertifikasyonuna hazırlıkla ilgili teknik danışmanlık (EBRD SME finans kaynaklı)

Konu: Boyabat Belediyesi için teleferik fizibilite etüdü hazırlanması

Konu: Çankırı Belediyesi için demiryolu açık hava müzesi fizibilite etüdü hazırlanması

Poziyon: Proje Yöneticisi

Konu: Technical Assistance for Accessibility of Passenger Transport Services in Turkey, TR2013/0740.10-2/SER/007

Konu: 3. Havalimanı-Gayrettepe Metro İnşaatı Proje Uzmanı, İstanbul

Konu: NEAR 2050- Horizon 2020 programı, Shift2Rail-RIA (Research and Innovation action) AB Çerçeve Programı

Konu: Bozlu Holding – Epsilon Ndt firması kurumsal yönetim danışmanlığı hizmetleri (fizibilite etütleri, yeni Pazar araştırmaları, strateji yol haritası belirlenmesi, vb.)

Konu: JR East Japon demiryolu tren işletmesi için Avrupa’da işletilebilecek yolcu trenleri için pazar kıyaslama (Benchmark) analizleri yapılmıştır.

Konu: SMART RAIL – Smart Supply Chain Oriented Rail Freight Services, GA No. 636071, AB

AB’nin “Ufuk (Horizon) 2020” Programı kapsamında araştırma ve inovasyon eylemi altında verilen hibe proje No 636071.  Özellikle Almanya ve Hollanda arasındaki yük trenleri ve trafiği örneği üzerinden tren planlama ve tren trafiği yönetiminde yenilikçi ve teknolojik çözümler hakkında araştırmalar yapılmıştır.

Poziyon: Kısa dönem uzman

Konu: Türkiye’nin ilk özel Yüksek Hızlı Tren ve Lokomotif Bakım Atölyesi olan TMS Firmasına ECM Uygunluk Sertifikasyon Projesi, Ankara.

Poziyon: Proje Yöneticisi

Konu: OYAK Grubu OMSAN Lojistik Holding için Emniyet Yönetim Sistemi kurulumu ve Yetkilendirme Belgesi için Hazırlık Danışmanlık Projesi (Türkiye’nin ilk özel demiryolu işletmecisi), İstanbul.

Poziyon: Proje Yöneticisi

Konu: KALE Grubu Kale Nakliyat için Emniyet Yönetim Sistemi kurulumu ve Yetkilendirme Belgesi için Hazırlık Danışmanlık Projesi, Çanakkale.

Poziyon: Proje Yöneticisi

Konu: “JR East” Japon demiryolu tren işletmesi için Avrupa’da yolcu treni işletmeciliği kurulumu fizibilite etüdü

Konu: “Türkiye’deki TEN-T Şebekesi için Ulaştırma Bilgi Yönetim Sistemi (TIMS) kurulumu”, EuropeAid/137243/IH/SER/TR.

Ulaştırma Modelleme uzmanı, GIS – demiryolu, karayolu, denizyolu ve havayolu verilerinin modelleme ve yatırım analizleri yapılabilmesi için toplanarak Ulaştırma Bakanlığı’na yönetim sistemi ve yazılımı kurulması.

Poziyon: Ulaştırma uzmanı

Konu: “İşletme yapısı ve 2014-2020 periyodu programının geliştirilmesine yönelik teknik yardım projesi kapsamında Halkalı-Kapıkule Hattı Fizibilite Etüdü”, IPA, TR07T3.04-01/001.

Ulaştırma Modelleme uzmanı, Verilerin tasnifi, very tabanı oluşturulması, ekonomik analizler ve ulaştırma talep tahminlerinin oluşturulması.

Poziyon: Ulaştırma uzmanı

Konu: TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin tüm ticari sözleşmelerinin tektip haline getirilmesi ve çalıştay yapılması

Poziyon: Proje Yöneticisi

Konu: Solentek Firmasının Makas Vagonları için ERC GmbH (NoBo) ile Avusturya’dan Tescil Alınması ve TSI Wag Sertifikasyonu Projesi, Bursa

Konu: ARGÜ Firması için ECM Sertifikasyonu, İstanbul

Poziyon: Proje Yöneticisi ve Denetçi

Konu: Yerli metro araç ve component üretimi için detaylı pazar analizi, Mitsubishi, Japonya.

Konu: Solentek Firmasının Makas Vagonları için ERC GmbH (NoBo) ile Bağımsız Emniyet Değerlendirmesi (ISA) ve Sertifikasyonu Projesi, Bursa

Poziyon: Proje Yöneticisi ve Denetçi

Konu: TCDD Tesisler Dairesine Lojistik ve Yük Aktarma Merkezlerinde kurulacak makas ısıtma, dingil sayacı ve Emniyet Sistemlerinin SIL seviyeleri hakkında bilgilendirme eğitimi, Ankara

Poziyon: Proje Yöneticisi

Konu: Vako Sanayi Ltd. Şti. için ERC GmbH (NoBo) ile ECM Sertifikasyonu, Ankara

Poziyon: Proje Yöneticisi ve Denetçi

Konu: Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün Kurumsal Yapılandırılması ve Kapasite Güçlendirmesi için AB Teknik Yardım Projesi, Kapsam: Toplam 240 gün eğitim, 4 yurtdışı teknik gezisi, ulusal mevzuatların, sözleşme taslaklarının ve rehber dokümanların hazırlanması, sektör bilgilendirme toplantıları,  IPA, EuropeAid/134905/IH/SER/TR.

Poziyon: Uzun Dönem Uzman

Konu: DEKRA Industry GmbH Yönetim Kurulu Danışman Üyesi, Demiryolu Teknik Denetçiliği ve Belgelendirme uzmanı

Proje referansları: 

Çelikler Holding, Denizli-Dazkırı Hattı TSI kapsamında sertifikalandırılması, 2013

Yapı Merkezi, Bozkurt-Dinar Hattının TSI kapsamında sertifikasyonu, 2015

VaKo Sanayi Ltd. Şti, Sgnss tipi yük vagonu TSI kapsamında sertifikasyonu, 2016

Poziyon: Proje Yöneticisi ve Denetçi

Konu: Demiryolu Düzenleme Gen. Md. İçin “Demiryolu Akreditasyon ve NoBo Görevlendirme, Denetleme” ve “Demiryolu Mesleki Yeterlilik Kurumları” ile ilgili Yönetmeliklerin hazırlanmasına yönelik Danışmanlık Hizmeti, Ankara

Poziyon: Proje Yöneticisi

Konu: Yeniden yapılandırma ve geliştirme için Avrupa Bankası sözleşmesi uyarınca Makedonya için demiryolu hattı erişim ücret sisteminin düzenlenmesi, Skopje

Poziyon: Kısa dönem uzman

Konu: Türkiye Ekonomi Bakanlığı, ARUS (Anadolu Raylı Sistemler Kümelenmesi) için strateji yol haritası hazırlamanması, Ankara

Poziyon: Proje Danışmanı

Konu: TEN-TEC, AB Komisyonu için Doğu-Doğu Akdeniz koridoru çerçevesinde 9 AB ülkesinin verilerinin 1315/2013 AB Direktifine göre tanımlanması, analizi ve çalışması, Brüksel, AB

Poziyon: Kısa dönem uzman

Konu: Türk demiryolu kurumu (ulaştırma bakanlığı) için danışmanlık, demiryolu işletmecileri ve altyapı işletmecileri emniyet yönetim sistemi belgelerinde ulusal mevzuatın hazırlanması,

İngiltere ORR çalışma ziyareti, demiryolu projeleri bilgilendirmesi, ve Mott Macdonald (NoBo) Birleşik Krallık’ta teknik geziler

Poziyon: Proje Yöneticisi

Konu:Türk demiryolu kurumu (ulaştırma bakanlığı) için danışmanlık, Şebeke Erişimi’nde ulusal mevzuatın hazırlanması, Demiryolu işletmelerinin lisans belgelerinin alınması

Konu: Pakistan Demiryolları ile bağımsız yük operatörü arasındaki önerilen demiryolu hattı erişiminin risk analizi

Poziyon: Proje danışmanı

Konu: Tanzanya’da demiryolu sisteminin kurumsal değerlendirmesi ve reformu

Poziyon: Proje Yöneticisi

Konu: IPA EU için elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmaları dâhil, TCDD Samsun-Kalın hattının fizibilite etüdü

Poziyon: Proje Yöneticisi

Konu: Gebze – Köseköy (Ankara-İstanbul YHT Hattı) Etabı Kontrolörlük – Müşavirlik Projesi (2012-devam ediyor) teknik raporların hazırlanması, proje koordinatörlüğü ve teknik müşavirlik.

Poziyon: Kontrolör/Danışman

Konu: Vako San. Tic. Ltd. Şti. risk analizleri, fırsat ve tehdit değerlendirmeleri, benchmarking, fizibilite etütleri, Pazar analizleri, stratejik yol haritası belirlenmesi, iş geliştirme araştırmaları vb. yönetim danışmanlığı hizmetleri

Konu: Karabük Üniversitesi’nde Demiryolu Mühendisliği Departmanının kurulması. Seminerler, sempozyumlar, içerik oluşturma, eğitimler ve uluslararası demiryolu ve lojistik atölyesinin hazırlanması, Bay Ahi Organizasyon Komitesi Üyesi ve Danışma Kurulu Üyesi olarak hâlâ çalışmaktadır.

Poziyon: Eğitmen

Konu: TCDD’nin yeniden yapılandırılması ve serbestleştirilmesi. Personel için eğitimler, demiryolu hatlarının simülasyonu için kapasite analizleri, yeni işletme planlaması, yeni bir organizasyon yapısı kurma, serbest erişim analizi, operasyon analizi dâhil, AB mevzuatına özel olarak odaklanan, serbestleşme sonrası geleceğe dönük TCDD işletme birimi için yeni demiryolu kanunu, yük işletme planlarının hazırlanması, risk analizi araçlarını içeren emniyet yönetim sisteminin uygulanması. AB ve Dünya Bankası programlarınca finanse edilmiştir.

Poziyon: Uzun dönem uzman

Konu: Uluslararası lokomotif imalatçısı için yüksek hızlı tren talebine dönük Türkiye pazarı araştırması

Poziyon: Proje danışmanı

Konu: Geliştirme ve işletme planlaması, Almanya-Türkiye arasındaki yeni demiryolu ile yolcu ve araba taşımacılığı hizmetine dair fizibilite çalışması, özel operatör

Poziyon: Proje Yöneticisi

Konu: Stuttgart 21 projesinde yeni inşa edilmiş altyapı bileşenleri ve yeniden yapılandırmanın inşaat yönetimi, Sersa Grubu, Stuttgart-Zürih / İsviçre

Konu: Özellikle hareketlilik yönetimi ve trafik sistemi yönetiminde muhtelif bölgesel ve AB trafik projelerinin analizi ve modellemesi, Almanya Ulaştırma Bakanlığı web sitesi için yayınların özetlenmesi, ISB-Aachen

Poziyon: Mühendis

Konu: Analize giriş için pratik eğitim, mevzuata uygun olarak gürültü ve titreşimi azaltma amacıyla demiryolları altyapısı ve operasyonları ile ilişkili balastlı, plaka ve gömülü demiryolu sistemlerinin inşası ve uygulanması

Poziyon: Mühendis

Farklı projeler: AVISO Aachen Mühendislik ve Danışmanlık Şirketinde stajyer, muhtelif ulaştırma alanında hava kirliliğini gözetleme ve planlama,

Aachen’da Alman Ulaştırma Bakanlığı için ulaştırma projeleri kapsamında çeşitli analizler

Poziyon: Mühendis

Konu: Farklı projeler: İzmir’deki İzmir Metro ağı için altyapı bileşenleri, demiryolu hattı, istasyonlar, köprülerin inşaatı, yeniden inşaatı ve bakım işleri

Poziyon: Mühendis Yardımcısı

Konu: Dillingham ve Kutlutaş Şti, İzmir ile İzmir-Aydın Güzergâhı arasında yapılan Otoban İnşaatı Projesi için yol kesimleri ve güzergah seçimi, kazıklı temellerin inşaatı, toprak taşıma işi, üst ve altyapı işleri, yolun kullanıma açılması sürecinin denetlenmesi, yerinde testler ve malzeme testleri

Poziyon: Mühendis Yardımcısı