Lojistik Merkez Yatırım ve Tedarik Zincir Optimizasyonu

Türkiye’nin 2030 hedefleri kapsamında kamu ve özel işletmelerin kuracağı lojistik merkezlerin fizibilite etüdü, planlama, tren işletmeciliği senaryoları ve optimizasyonu konusunda danışmanlık. Tedarik zincir analizleri, modellemesi ve optimizasyonu.

AB ve EBRD Projeleri

AB, Dünya Bankası ve EBRD Projelerinde kıdemlı uzmanlık isteyen kent içi raylı sistemler, akıllı ulaşım sitemleri, kurumsal yapılanma, teknik yardım, eşleştirme, erişebilirlik, KOBİ'lerin geliştirilmesi, Ulaşım Bilgi Yönetim Sistemleri, ulaştırmada sürdürebilirlik ve teknik kapasitenin güçlendirilmesi konularında danışmanlık hizmetleri.
Kurumsal Yönetim Danışmanlığı, Bağımsız Değerlendirme ve Denetim

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı, Bağımsız Değerlendirme ve Denetim

KOBI danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Emniyet Yönetim Sistemi hizmetleri. Kurumsal Yönetim Danışmanlık Hizmetleri yalın üretim, yolsuzlukla mücadele yönetimi, tedarikçilerin geliştirilmesi, finansal analizler vb.

Tg – Ulaştırma ve Kurumsal Yönetim Danışmanlığında bir Ekol!