Lojistik Merkez Yatırım ve Tedarik Zincir Optimizasyonu

Türkiye’nin 2030 hedefleri kapsamında kamu ve özel işletmelerin kuracağı lojistik merkezlerin fizibilite etüdü, planlama, tren işletmeciliği senaryoları ve optimizasyonu konusunda danışmanlık. Tedarik zincir analizleri, modellemesi ve optimizasyonu.

AB ve EBRD Projeleri

AB, Dünya Bankası ve EBRD Projelerinde kıdemlı uzmanlık isteyen kent içi raylı sistemler, akıllı ulaşım sitemleri, kurumsal yapılanma, teknik yardım, eşleştirme, erişebilirlik, KOBİ'lerin geliştirilmesi, Ulaşım Bilgi Yönetim Sistemleri, ulaştırmada sürdürebilirlik ve teknik kapasitenin güçlendirilmesi konularında danışmanlık hizmetleri.

Eğitim ve Yurt Dışı Teknik Geziler

Demiryolu, raylı sistemler, metro, kent içi ulaşım, emniyet yönetim sistemleri, altyapı erişim ve kapasite tahsisi, tren planlama, orer planlama, demiryolu risk yönetimi, kaza ve olay araştırma, yeni teknolojiler, lojistik, intermodal terminal, trafik kumanda sistemleri, üretim tesisleri, örnek uygulamalar için kamu kurumlarının ziyaret edilmesi eğitim, refakat ve organizasyon hizmetleri.

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı, Bağımsız Değerlendirme ve Denetim

Demiryolu araçları ve altyapısı TSI, ECM ve bağımsız emniyet değerlendirmesi konularında NoBo, AsBo ve DeBo hizmetleri kapsamında danışmanlık. Emniyet Yönetim Sistemi kurulum ve demiryolu tren işletmecisi yetki belgesi vb. konularda danışmanlık hizmetleri. Kurumsal Yönetim Danışmanlık Hizmetleri yalın üretim, yolsuzlukla mücadele yönetimi, tedarikçilerin geliştirilmesi, finansal analizler vb.

Tg – Ulaştırma, Demiryolu ve Kurumsal Yönetim Danışmanlığında bir Ekol!

  • 0800-123456 (24/7 Support Line)
  • info@example.com
  • 6701 Democracy Blvd, Suite 300, USA